Hurtig
oversætter
Kundens Behov - Vores Fokus
Kundens Behov - Vores Fokus

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelsen af dine persondata er meget vigtig for Hurtigoversaetter.dk. Din tillid er vores topprioritet. Derfor vil vi altid behandle dine persondata som fortrolige og i overensstemmelse med både de juridiske beskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelsespolitik.

Politikken forklarer, hvordan Hurtigoversaetter.dk håndterer persondata på internettet, hvilke oplysninger om brugerne på Hurtigoversaetter.dk websteder, der opbevares og analyseres, og hvordan disse oplysninger bruges, deles eller på anden måde behandles. Det forklares endvidere, hvordan cookies og andre teknologier kan bruges i vores programmer.

Når du går ind på vores websted, vil du blive informeret om, hvordan cookies anvendes til analyseformål. I løbet af denne proces vil der også blive henvist til denne databeskyttelsespolitik

Når du bruger dette websted, erklærer du dig enig i indsamling og anvendelse af dine persondata, sådan som det er beskrevet i databeskyttelsespolitikken. På samme måde anerkender du, at Hurtigoversaetter.dk efter eget skøn kan ændre og opdatere databeskyttelsespolitikken. Skulle det ske, vil vi offentliggøre opdaterede versioner af databeskyttelsespolitikken på dette websted. En revideret databeskyttelsespolitik gælder kun for data, der er indsamlet efter den dato, på hvilken politikken træder i kraft. Vi anbefaler, at du tjekker denne side regelmæssigt for opdaterede oplysninger om vores databeskyttelsespraksis. Din fortsatte brug af vores tjenesteydelser, efter at der er indført ændringer i databeskyttelsespolitikken, betyder, at du accepterer ændringerne.

Denne politik vil fortsætte med at gælde for Hurtigoversaetter.dks websteder, der henviser til denne politik. Den gælder ikke for Hurtigoversaetter.dk-websteder, der er underlagt andre databeskyttelsespolitikker.

Den dataansvarliges navn og adresse

Hurtigoversætter København
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
39 15 81 80

Den dataansvarlige i henhold til definitionen i den generelle EU-forordning om databeskyttelse og andre nationale beskyttelseslove i medlemsstaterne samt flere databeskyttelsesforordninger.

Du kan kontakte den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse: privacy@fasttranslator.com

Generelle bemærkninger om databehandling

OMRÅDET FOR PERSONDATABEHANDLING

Vi bruger dine persondata som beskrevet i databeskyttelsespolitikken for at kunne stille vores tjenester til rådighed, besvare dine forespørgsler, i den udstrækning, det er juridisk lovligt eller krævet eller for at bidrage til en juridisk eller strafferetlig efterforskning. Vi kan endvidere anonymisere og forene de data, vi har indsamlet fra dette websted til statistiske formål, for at udvide vores produktportefølje og forbedre vores serviceydelser.


Hvem deler vi dine persondata med?

VI kan opbevare dine persondata eller på anden måde overføre dem til vores datterselskaber eller andre troværdige partnere, som udfører serviceydelser i vores navn som f.eks. teknisk support til at evaluere nytten af dette websted til markedsføringsformål eller andre typer serviceydelser. Vi har oprettet kontrakter med disse parter for at sikre, at persondata behandles på grundlag af vores instrukser og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og andre passende tiltag vedrørende fortrolighed og sikkerhed.

Vi overfører dine persondata til disse parter samt andre tredjeparter, udelukkende i den krævede udstrækning for at kunne udføre serviceydelser, du har anmodet om, og for at beskytte dine og vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller, hvis det kræves af os på grundlag af gældende love, rets- eller andre myndighedsafgørelser eller, hvis disse oplysninger kræves med henblik på at bidrage til en juridisk eller strafferetlig efterforskning eller retssager.

Bemærk, at virksomheder, som indgår i Hurtigoversaetter.dk Group, såvel som myndigheder, kunder og leverandører, til hvem vi måtte overføre dine persondata, kan være bosat uden for dit hjemland og derfor muligvis også i lande med databeskyttelseslove, der kan afvige fra de, der gælder i dit opholdsland. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der tages passende forholdsregler for at beskytte dine persondata ved at indføre passende juridiske mekanismer som f.eks. EU-standardkontraktklausuler. Du kan finde en kopi af EU-standardkontraktklausuler på:
ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer

Juridisk grundlag for persondatabehandling

I tilfælde af, at vi opnår en samtykketilkendegivelse fra den registrerede vedrørende persondatabehandling gælder Artikel 6, stik 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag for persondatabehandlingen.

I den persondatabehandling, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, gælder Artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag for persondatabehandlingen. Denne gælder også for behandling, der kræves for at gennemføre førkontraktuelle tiltag.

Hvis persondatabehandlingen kræves for at opfylde en retlig forpligtelse, der er pålagt vores virksomhed, gælder Artikel 6, stik 1, litra c) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag for persondatabehandlingen.

Hvis persondatabehandlingen er nødvendig for at beskytte de registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, gælder Artikel 6, stik 1, litra d) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag.

Hvis persondatabehandlingen tjener til at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, gælder Artikel 6, stik 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag for persondatabehandlingen.

Sletning af data og periode for opbevaring

De registreredes persondata vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med at opbevare dem ikke længere gælder. Opbevaring kan også forekomme i en længere periode, hvis dette er blevet angivet i EU- eller national lovgivning i direktiver, love eller andre forordninger under EU-ret, som gælder for den dataansvarlige. Disse data vil også blive slettet eller blokeret, når en opbevaringsperiode, der er fastlagt i henhold til ovennævnte standarder, udløber, medmindre det er nødvendigt at forlænge opbevaringen på grund af indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Udbydelse af websted og dannelse af logfiler

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ved enhver gensøgning til vores websted indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgående computers system.

Følgende data indsamles i denne proces:

 1. Oplysninger om browser-type og anvendt version
 2. Brugerens operativsystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Data og tidspunkt for adgang
 5. Websteder, fra hvilke brugerens system ankommer til vores websted
 6. Websteder, der kaldes fra brugerens system via vores websted

Disse data bliver på samme måde gemt i vores systems logfiler. Disse data bliver ikke gemt sammen med andre af brugerens persondata.

Juridisk grundlag for databehandlingen

Det juridiske grundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Formålet med databehandling

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig, for at webstedet kan levere til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse være gemt, så længe sessionen varer.

Logfilerne er gemt for at sikre webstedets funktionalitet. Derudover hjælper dataene os med at optimere webstedet og sikre trygheden i vores IT-systemer. Dataene bliver ikke analyseret for markedsføringsformål i denne forbindelse.

Disse formål er også vores begrundede interesser i databehandlingen i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, når de ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem. Det vil være tilfældet, når den pågældende session er ophørt, hvis formålet med at indsamle disse data er at stille dette websted til rådighed.

Hvis dataene er gemt i logfiler, vil sletningen finde sted senest efter syv dage. Det er muligt at opbevare dataene i en længere periode. I dette tilfælde vil brugernes IP-adresser blive slettet eller anonymiseret, så det ikke længere vil være muligt at forbinde dem med den tilbagevendende kunde.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamling af data for at stille webstedet til rådighed og opbevaring af data i logfiler er nødvendigt, for at webstedet kan fungere. Derfor har brugeren ikke nogen mulighed for at gøre indsigelse.

Brug af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller gemt af internetbrowseren på brugerens computersystem. Hvis en bruger vender tilbage til et websted, kan der gemmes en cookie i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en sekvens af karakterer, der aktiverer en definitiv identificering af browseren ved gentagne opkald til webstedet.

Vi bruger cookies til at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer på vores websted kræver, at den tilbagevendte browser også kan identificeres, når den har opkaldt en anden side.

Ved brug af vores websted skelner vi mellem følgende cookies:

Nødvendige cookies

Disse cookies er nødvendige for at styre webstedet og midlertidigt gemme sessionsdata, sådan at siden vises korrekt.

Performancecookies

Vi bruger performancecookies, så vi kan forbedre den tekniske ydeevne såsom ladningshastighed og billedopbygning.

Funktionscookies

Vores applikationer bruger disse cookies til at cache de indtastede data og dermed sikre funktionalitet og kundevenlighed.

Annonceringscookies

Vi bruger annonceringscookies til at kontrollere succesen af vores markedsføringsaktiviteter.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies er cookies, der er anbragt af en person, som reelt er ansvarlig for behandlingen, men som er en anden person end operatøren af det websted, som brugeren besøger.

Vi bruger tredjepartscookies til f.eks. at linke til vores LinkedIn- og Twitterside og for at give vores brugere mulighed for at dele noget direkte via LinkedIn og Twitter.

Endvidere bruger vi Google Analytics, en annoncerings analyseservice fra Google Inc. (“Google“). Google bruger cookies. De data, som cookien genererer om brugernes anvendelse af det pågældende tilbud, overføres generelt til og gemmes på en Google-server i USA.

Google vil bruge disse data på vores vegne til at analysere brugernes anvendelse af vores online tilbud, udarbejde rapporter om aktiviteterne vedrørende dette online tilbud og udføre yderligere serviceydelser for os, der har at gøre med dette online tilbud og brugen af internet. I denne proces kan der oprettes pseudonymiserede brugerprofiler fra de behandlede data.

Vi bruger udelukkende Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugernes IP-adresser vil blive afkortet af Google i EU’s medlemsstater eller i andre lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fuldstændige IP-adresse vil kun i helt usædvanlige tilfælde blive overført til en Google-server i USA, hvor den vil blive afkortet. Den IP-adresse, der overføres fra brugerens browser, vil ikke blive kombineret med andre Google-data.

Endvidere kan brugerne forebygge opbevaring af cookies ved en tilsvarende indstilling af deres browsersoftware. Brugerne kan derudover forebygge indsamling af data genereret af cookien, der skal videregives til Google, og som relaterer til deres brug af det online tilbud, såvel som Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser plug-in, der kan hentes på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Flere oplysninger om data brugt af Google til annonceringsformål, muligheder for indstillinger og for at gøre indsigelse kan findes på Googles websteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Googles brug af data, når du bruger vores partneres websteder eller apps”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Brug af data til annonceringsformål”), http://www.google.de/settings/ads (“Styring af data, som Google bruger til at vise dig annoncer”) og http://www.google.com/ads/preferences/ (“Du bestemmer, hvilke annonce Google viser dig”).

b) Juridisk grundlag for databehandlingen

Det juridiske grundlag for persondatabehandling ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis brugeren har afgivet en samtykketilkendegivelse vedrørende persondatabehandling ved hjælp af cookies til analyseformål, er det juridiske grundlag Artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

c) Formålet med databehandling

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at gøre det muligt for brugerne at bruge webstederne. Der er nogle funktioner på vores websteder, vi ikke kan tilbyde uden brug af cookies. For disse kræves det, at browseren genkendes, selv efter at have skiftet til andre websider.

De brugerdata, der indsamles af de teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies (annonceringscookies og tredjepartscookies) bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Fra analysecookies opdager vi, hvordan webstedet bruges, og vi kan dermed fortsat optimere vores tilbud. Disse cookies kan også bruges til at oprette en profil med dine interesser og vise relevante annoncer på andre websteder.


Det juridiske grundlag for persondatabehandlingen ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis brugeren har afgivet en samtykketilkendegivelse vedrørende persondatabehandlingen ved hjælp af cookies til analyseformål, er det juridiske grundlag Artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse.


Opbevaringens varighed, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies er gemt på brugerens computer og overføres fra denne til vores websted. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af cookies ved at ændre din internetbrowsers indstillinger. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres med en automatiseret proces.

Registrering

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vi tilbyder brugere muligheden for på vores websted at registrere sig ved at indtaste persondata. Dataene indtastes i en inputmaske i processen, de overføres til os, og vi gemmer dem. De følgende data indsamles i løbet af registreringsprocesen:

Fornavn

Efternavn

E-post

Telefon

Virksomhedsdata

Samtidig med registreringen gemmes endvidere følgende data:

 1. Oplysninger om browser-type og anvendt version
 2. Brugerens operativsystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Data og tidspunkt for adgang
 5. Websteder, fra hvilke brugerens system ankommer til vores websted
 6. Websteder, der kaldes fra brugerens system via vores websted

Juridisk grundlag for databehandlingen

Hvis brugeren har afgivet en samtykketilkendegivelse, er det juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis registreringen tjener til at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, gælder Artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse som et yderligere juridisk grundlag for databehandlingen.


Formålet med databehandlingen

En registrering af brugeren kræves ved opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag.

Med forbehold af dit tilsagn, som vi beder om især vedrørende de omtalte registreringsformål, og din mulighed for at afregistrere dig igen til enhver tid, bruger vi også dine data til at tilbyde dig de af vores produkter og serviceydelser, der kan være af interesse for dig. Du kan afregistrere disse serviceydelser ved at klikke på ”Afregistrér”. Hvis du anmoder om yderligere korrespondance fra Kuehne + Nage efter dette tidspunkt, vil vi gendanne dit abonnement, og du kan derefter igen klikke på ”Afregistrér”, hvis du skulle ønske at framelde dig igen.

Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, så snart de ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem.

Det vil være tilfældet [således for de indsamlede data] under registreringsprocessen for opfyldelsen af en kontrakt eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, så snart dataene ikke længere behøves for gennemførelsen af kontrakten. En nødvendighed for at gemme persondata fra den kontraktuelle partner kan også gælde efter indgåelse af en aftale med henblik på at opfylde kontraktuelle eller retlige forpligtelser.

Persondata fra din konto vil blive gemt, så længe det kræves til de formål, for hvilke dataene er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet. Dette gælder ikke i tilfælde af, at vi skal overholde lovpligtige tilbageholdelsesperioder.

I andre tilfælde gælder følgende: Hvis du ikke har brugt din konto i mere end 365 dage, vil vi bruge din e-postadresse til at informere dig om, at din konto vil blive slettet.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du mulighed for til enhver tid at slette din registrering. Du kan enhver tid få ændret de data, der er gemt om dig.

Hvis disse data kræves til at opfylde en kontrakt eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, er en tidlig sletning af dataene kun mulig, hvis der ikke er nogen kontraktlige eller retlige forpligtelser, der forhindrer en sletning.

Kontaktskema og e-postkontakt

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Der findes et kontaktskema på vores websted, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger anvender denne mulighed, vil de data, der indtastes i inputmasken, blive overført til os og gemt af os. Disse data er:

 1. Fornavn
 2. Efternavn
 3. E-post
 4. By
 5. Land
 6. Postnummer
 7. Virksomhed

I løbet af overførselsprocessen vil du blive anmodet om at afgive dit samtykke til at bruge dataene, og der blive lavet en reference til denne databeskyttelsespolitik.

Hvis kontakten tilbydes gennem en opgivet e-postadresse, vil brugerens persondata, der overføres sammen med e-postadressen, blive gemt i dette tilfælde.

Dataene vil ikke blive videregivet til tredjepart i denne forbindelse. Dataene vil udelukkende blive brugt til at behandle kommunikationen.

Juridisk grundlag for databehandlingen

Hvis brugeren har afgivet sit samtykke, er det juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Det juridiske grundlag for behandling af de data, der overføres ved afsendelse af en e-post, er Artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Hvis kontakten via e-post sigter på at indgå en aftale, er det yderligere juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Formålet med databehandlingen

Behandlingen af persondata fra inputmasken tjener kun til at behandle kommunikationen. I tilfælde af kontakt via e-post er dette også den krævede begrundede interesse i at behandle dataene. Dine data vil kun med dit udtrykkelige samtykke blive behandlet vedrørende andre formål end de nævnte.

De andre persondata, der behandles i løbet af overførselsprocessen, tjener til at forebygge misbrug af kontaktskemaet og til at sikre trygheden i vores IT-systemer.

Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, så snart de ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet, hvad angår de persondata, der stammer fra kontaktskemaets inputmaske, og de data, der er blevet overført med e-posten, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen er afsluttet, når det baseret på omstændighederne kan ses, at de relevante kendsgerninger er blevet tydeliggjort på afgørende vis.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til persondatabehandling. Hvis brugeren kontakter os via e-post, kan denne til enhver tid gøre indsigelse mod en opbevaring af sine persondata. I et sådant tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes.

Send tilbagekaldelsen af samtykket og indsigelsen mod opbevaring til os via det link, der er angivet i Afsn. VIII.

Alle persondata, der er blevet gemt i løbet af kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet.

De registreredes rettigheder

Hvis dine persondata behandles, er du en registreret person ifølge definitionen i den generelle forordning om databeskyttelse, og du har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige.

Du kan til enhver tid påberåbe dig dine rettigheder på (LINK TIL DEN REGISTREREDE ANMODNINGSKNAP).

Ret til oplysninger

Du kan bede om en bekræftelse fra den dataansvarlige på, hvorvidt persondata vedrørende dig behandles af os.

Hvis det er tilfældet, kan du bede om oplysninger fra den dataansvarlige om følgende punkter:

 1. formål, for hvilke persondata behandles
 2. kategorier af persondata der behandles
 3. modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem persondata, der vedrører dig, er blevet videregivet eller vil blive videregivet i fremtiden
 4. den planlagte opbevaringsvarighed for persondata, der vedrører dig eller, hvis dette ikke kan specificeres konkret, kriterierne for at afgøre opbevaringens varighed
 5. anvendelsesområdet for retten til berigtigelser eller sletning af persondata, der vedrører dig, retten til at begrænse den dataansvarliges behandling af dataene eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling
 6. anvendelsesområdet for retten til at klage til en tilsynsmyndighed
 7. alle de oplysninger, der er til rådighed om kilden til data, hvis persondataene ikke er blevet indsamlet fra den registrerede
 8. anvendelsesområdet for en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i henhold til Artikel 22, stk. 1 og 4 i den generelle forordning om databeskyttelse og – i det mindste i disse tilfælde – forklarende oplysninger om den anvendte logik og omfanget såvel som de tilsigtede virkninger for den registrerede ved en sådan behandling.

Du har ret il at anmode om oplysninger om, hvorvidt de persondata, der vedrører dig, bliver overført til et tredjeland eller en international organisation. I den forbindelse kan du anmode om at blive oplyst om de fornødne garantier i henhold til Artikel 46 i den generelle forordning om databeskyttelse vedrørende overførsler.

Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller tilføjelser i forhold til den dataansvarlige i tilfælde af, at de behandlede persondata, der vedrører dig, er ukorrekte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelserne omgående.

Ret til at begrænse behandling

På følgende betingelser kan du anmode om en begrænsning af persondatabehandlingen, der vedrører dig:

 1. hvis du afviser korrektheden af persondata der vedrører dig i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere korrektheden af persondataene
 2. behandlingen er ikke legitim, og du afviser sletning af persondata, og du anmoder i stedet om en begrænset brug af dine persondata
 3. den dataansvarlige har ikke længere behov for dine persondata for behandlingen, men du kræver dette for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav eller
 4. Hvis du har fremsat en indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, og hvis det endnu ikke er sikkert, at den dataansvarliges begrundede interesser opvejer dine præmisser.

Hvis behandlingen af persondata, der vedrører dig, er blevet begrænset, kan disse data kun blive behandlet - bortset fra at blive opbevaret – med dit samtykke eller kun til at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav eller til at beskytte en anden fysisk persons eller en juridisk persons rettigheder, eller hvis der er tale om en tvingende offentlig interesse i EU eller i en medlemsstat.

Hvis en begrænsning af behandlingen finder anvendelse i henhold til førnævnte betingelser, vil den dataansvarlige underrette dig, før begrænsningen ophæves.

Ret til sletning

Pligt til at slette

Du kan kræve af den dataansvarlige, at persondata der vedrører dig, skal slettes øjeblikkeligt, og at den dataansvarlige vil være forpligtet til at slette disse data omgående, hvis en af følgende grunde finder anvendelse:

persondata, der vedrører dig, kræves ikke længere til de formål, for hvilke de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

Du tilbagekalder dit samtykke, der var grundlaget for behandlingen i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra a) eller Artikel 9, stk. 2, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse, og der er ikke nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen.

Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, og der er ikke nogen berettiget opvejende grund til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, stk. 2 i den generelle forordning om databeskyttelse.

Persondata, der vedrører dig, behandles ikke legitimt.

Sletning af persondata, der vedrører dig, kræves for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-ret eller love i medlemsstaterne, der gælder for den dataansvarlige.

Persondata, der vedrører dig, er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester i henhold til Artikel 8, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse.

Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har gjort persondata, der vedrører dig, offentligt tilgængeligt, og hvis denne er forpligtet til at slette disse i henhold til Artikel 17, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, vil denne tage passende forholdsregler, også af teknisk art, overveje den disponible teknologi og gennemførelsesomkostninger med henblik på at informere parterne, som er ansvarlige for databehandlingen, og som behandler persondata, om, at du som den registrerede har anmodet dem om at slette alle links til disse persondata eller kopier eller duplikeringer af disse persondata.

Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke, hvis behandlingen kræves

for at udøve retten til talefrihed og oplysning

for at opfylde en retlig forpligtelse, der gælder for behandling i henhold til EU-ret eller love i medlemsstaterne, der gælder for den dataansvarlige, eller for at opfylde en opgave i det offentliges interesse eller for at udøve offentlige beføjelser, der er blevet delegeret til den dataansvarlige

af grunde, der er i det offentliges interesse på området for offentlig sundhed i henhold til Artikel 9, stk. 2, litra h) og i) samt Artikel 9, stk. 3 i den generelle forordning om databeskyttelse

på grund af arkivformål, der er i det offentliges interesse, på grund af videnskabelige og historiske forskningsformål eller på grund af statistiske formål i henhold til Artikel 89, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse i tilfælde af, at den ret, der henvises til under Afsnit a), forventes at umuliggøre en realisering af behandlingens mål eller hindre denne i væsentlig grad, eller

for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav.

Ret til oplysninger

Hvis du har fremsat retten til rettelser, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, vil denne være forpligtet til at informere samtlige modtagere, til hvem persondata, der vedrører dig er blevet videregivet, om denne rettelse eller sletning af disse data eller en begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med en disproportioneret indsats eller udgift.

I relation til den dataansvarlige har du ret til at blive informeret om disse modtagere.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage persondata, der vedrører dig, som du har stillet til rådighed for den dataansvarlige i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har endvidere ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig, uden forhindringer fra den dataansvarlige, til hvem persondata er blevet stillet til rådighed, i tilfælde af at

 1. behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse eller Artikel 9, stk. 2, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse eller en kontrakt i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse, og
 2. behandlingen finder sted ved hjælp af automatiske processer.

I udøvelsen af denne ret har du endvidere ret til at forårsage, at persondata, der vedrører dig, overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig i tilfælde af, at dette er teknisk gennemførligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke blive svækket herved.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for persondatabehandling, der kræves at opfylde en opgave i det offentliges interesse eller ved udøvelse af en offentlig myndighed, der er blevet uddelegeret til den dataansvarlige.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse til enhver tid af grunde, der stammer fra din specielle situation, mod behandlingen of persondata, der vedrører dig, og som finder sted på grundlag af Artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i den generelle forordning om databeskyttelse. Dette gælder også for profilering, der er baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige vil stoppe behandlingen af persondata, der vedrører dig, medmindre denne kan bevise, at der foreligger tvingende grunde for behandlingen, der berettiger beskyttelse, og som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at formål at fremsætte, udøve eller forsvare imod retskrav.

Hvis persondata, der vedrører dig, behandles for at gennemføre direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse til enhver tid mod behandlingen af persondata, der vedrører dig, til brug for en sådan annoncering. Dette gælder også for profilering, hvis denne er direkte forbundet med en sådan markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, der har direkte markedsføring som formål, vil persondata, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet med disse formål.

Du har mulighed for at udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med informationssamfundstjenester – uanset Direktiv 2002/58/EF – ved hjælp automatiske procedurer, i hvilke der anvendes tekniske specifikationer.


Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslove

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til databeskyttelseslove. Legitimiteten af behandlingen, der har fundet sted indtil din indsigelse, vil ikke blive berørt af tilbagekaldelsen af samtykket.

Automatisk afgørelse i den individuelle sag, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling - herunder profilering - som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

(1)er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der er indgået mellem dig og den dataansvarlige;

(2)er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som gælder for den dataansvarlige, og hvis disse som også fastsætter passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, eller

(3)er truffet med dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af persondata i henhold til Artikel 9, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, medmindre Artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser.

Hvad angår de tilfælde, der henvises til i stk. 1 og 3, vil den dataansvarlige indføre passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, hvilket mindst omfatter en persons rettigheder af [sic] den dataansvarlige til at yde indflydelse og fremlægge egne standpunkter og udfordre beslutningen.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Med forbehold af andre administrative eller IN-COURT APPEAL, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især den medlemsstat, du bor i, din arbejdsplads eller stedet for den formodede overtrædelse, hvis du mener, at persondatabehandlingen, der vedrører dig, overtræder den generelle forordning om databeskyttelse.

Tilsynsmyndigheden, til hvilken klagen skal indgives, vil oplyse klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at appellere sagen til retten i henhold til Artikel 78 i den generelle forordning om databeskyttelse.


Indberetning af brud på datasikkerheden

Brud på datasikkerheden kan til enhver tid indberettes til (LINK).

Et brud på datasikkerheden betyder et brud på sikkerheden, der fører til en tilfældig eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden måde behandlet af Hurtigoversaetter.dk eller en tredjepart, der har indgået kontrakt med disse.

Mindreårige

Personer, der er under 18 gamle bør ikke overføre nogen persondata uden deres forældres eller juridiske værges samtykke. I henhold til Artikel 8 i den generelle forordning om databeskyttelse kan børn på 16 år eller yngre kun afgive et sådant samtykke med samtykke fra deres forældre eller deres juridiske værge. Vi ved ikke af, at vi indsamler og behandler persondata fra mindreårige.

Aktualitet og værdi af denne Databeskyttelsespolitik

Hurtigoversaetter.dk forbeholder sig ret til at justere denne Databeskyttelsespolitik til enhver tid og med fremadrettet virkning. Det anbefales derfor at læse denne Databeskyttelsespolitik igen med jævne mellemrum.

Status maj 2018

2019-11-13T09:38:29.0735871Z
Olivier Falk-Rønne
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Send Olivier en e‑mail
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo
Professionelle oversættere foretrækker vores oversættelsesbureau. Hurtigoversætter er erhvervsmedlem hos det førende, globale oversætternetværk, ProZ, hvor 42 oversættere har tildelt os en score på 5,0 ud af 5.