Definition: Ikke-indfødt
People sitting in a meeting.

En ikke-indfødt oversætter er en oversætter, som oversætter til et sprog som ikke er hans eller hendes modersmål.

Oversættelse handler om meget mere end at beherske et sprog perfekt. Selv mennesker, som er vokset op som tosprogede kan være dårlige oversættere: De er simpelthen ikke i stand til omformulere en tekst fra ét sprog til en tilsvarende tekst på et andet sprog.

På den anden side er man ind imellem nødsaget til at ansætte oversættere som ikke oversætter til deres modersmål: For eksempel når der ikke er en modersmålstalende oversætter til rådighed. Ikke-indfødte oversættere må leve op til meget strenge krav:

  • De skal helst have studeret et fremmedsprog eller lingvistik. De skal have opnået et niveau, der næsten svarer til en modersmålstalendes niveau i målsproget; det er et niveau, som folk med baggrund i fremmedsprogstudier ofte fejlagtigt tillægger dem selv. Det forventes alligevel, at en oversætter har opnået dette niveau ved tilbundsgående praksis og uddannelse. Et andet aspekt, som er lige så vigtigt: Oversætteren skal have et realistisk syn på de mangler, som stadig karakteriserer hans andetsprog.
  • Specialiserede tekster kræver nogle gange en oversætter, som er specialiseret inden for et bestemt område. Denne ekspertise kan opveje en ikke-sproglig baggrund, så længe at oversætteren har modersmålsniveau på et af sprogene og et højt niveau på det andet.

I begge tilfælde må oversætteren være i stand til at udfærdige en acceptabel oversættelse men det anbefales, at en modersmålstalende læser korrektur på teksten og finjusterer den.

2018-07-16T12:15:58.0851344Z

Jens Tandberg
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Male83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo