Hurtig
oversætter
Kundens Behov - Vores Fokus
Kundens Behov - Vores Fokus

Fra ledelsen hos Hurtigoversætter

Denne side tilbyder dig yderligere informationer om virksomheden Hurtigoversætter. Hvis du ønsker at orientere dig på oversættelsesmarkedet eller leder efter et fast samarbejde, er dette den rigtige side for dig.

Oversætterbureauet Hurtigoversætter er særlig velegnet som partner for dine oversættelser på grund af følgende karakteristika:

Solid virksomhed

Hurtigoversætter er gældsfri og har altid opfyldt sine finansielle forpligtelser. Virksomheden har siden 2000 udvist en stærk organisatorisk og kontrolleret vækst på gennemsnitligt 60 procent pr. år, der finansieres af egne midler. Hurtigoversætters kundestamme tæller tusindvis af offentlige og private institutioner. Virksomheden betjener bl.a. kunder i Holland, Storbritannien, Belgien, Irland, Schweiz, Tyskland, Sverige, Østrig, Danmark, Norge, Finland, Spanien, USA og Frankrig.

Drift og kvalitet

Hurtigoversætter og dets søstervirksomheder har stor erfaring med oversættelser til alle verdens sprog. Der er faglig viden inden for alle teksttyper. Især har vi erfaring med tekster fra områderne medicin, jura, handel og teknik, og sikrer derved at ret terminologi anvendes på de forskellige områder.

Vores Project Managers er erfarne, fagkyndige og flersprogede. De udvælges på baggrund af deres evne til "nytænkning".

Virksomheden fokuserer på god logistik. Dataadministration og fortrolighed er førsteprioriteten. For at garantere drift uden afbrydelser, er alle vores systemer dobbelt udført. I nødstilfælde kan vi hurtigt omdirigere al trafik.

Ved at anvende selvudviklet software til projektledelse samt finansadministration og fakturering kan næsten alle særlige ønsker i relation til indberetninger og fakturering opfyldes.

Takster og samarbejde

Hurtigoversætter forener et højt kvalitetsniveau med nøjagtigt beregnede priser. Vi inddrager omkostningsbesparelser i planlægningen og går ud fra, at vores effektivitetsorienterede tilgang og de nøjagtigt beregnede priser er den rigtige basis for et langvarigt samarbejde. Og det glæder vi os til.


Historie

Hurtigoversætter er et af de europæiske oversættelsesbureauer, der ekspanderer hurtigst, og vi betjener kunder i filialer i forskellige europæiske lande, blandt andet i Holland, Belgien, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz, Danmark, Finland, Norge, Sverige og Italien. Snelvertaler bvs hovedkontor ligger i Holland.

Siden midten af 2000 har oversætterbureauet Hurtigoversætter udviklet sig til en innovativ og stor partner for oversættelsesopgaver inden for alle fagområder og mellem mere end 150 sprog.

Fra 2003 henvender Hurtigoversætter sig også til kunder uden for Holland. Mere end 50 procent af omsætningen fra Hurtigoversætter opnås uden for Holland. Den væsentligste andel af den udenlandske omsætning opnås på det tysksprogede marked og i de nordiske lande.

Den høje omsætningsvækst har sit udspring i en markant stigning i kundeantallet (og transaktionerne) ved oversættelses- og tolketjenesterne.

Positionering af forretningsaktiviteterne

Vi leverer oversættelser til og fra alle sprog og på alle fagområder. Blandt vores kunder er der privatpersoner, myndigheder i ind- og udland, NGO’er og virksomheder fra næsten enhver branche. For at sikre, at hver oversættelse er af højeste kvalitet og opfylder kundens ønsker, gælder der en række grundprincipper i virksomheden.

Ved opfyldelse af disse (og andre) grundregler lever det leverede arbejde op til de krav, der er blevet stillet til os.

Forretningsmodel

Oversætterbureauet er "lean and mean". Serviceydelsen er strømlinet i forhold til at servicere kunden så effektivt, som muligt. I den sammenhæng er den hurtige levering af gode oversættelser til en konkurrencedygtig pris i centrum.

Virksomheden bruger et koordineringscentrum i Almere samt yderligere kontorer i blandt andet Utrecht og Køln. Herfra varetager Project Managers oversættelse i de lande, hvor Hurtigoversætter er aktiv. De er det eneste bindeled mellem ordregiver og oversætterne.

Vores Project Managers arbejder i teams. Via en kontinuerlig udveksling af informationer kan hvert projekt på ethvert tidspunkt overtages af den ene Project Manager fra den anden, uden at det giver anledning til forsinkelse. Deres beskæftigelse består i kommunikation med kunden og oversætterne, administration af terminologidatabaser, filtrering af unødvendig e-mail-trafik, og løsning samt besvarelse af indholdsmæssige udfordringer og spørgsmål. De er ansvarlige for hele forløbet fra forespørgsel til faktura. Derudover er deres modersmål sproget i det land, hvor de er beskæftiget.

Hurtigoversætter er på grund af arbejdets som regel fortrolige karakter og de strenge leveringsfrister logistisk set særdeles velorganiseret. Sikkerhed, den rigtige informationsteknologi og databeskyttelse er afgørende for virksomheden. Derfor har vi bl.a. dobbelt udlagte systemer. Datalagring foretages efter strenge retningslinjer. Det afgørende derved er, at teknikken er en stærk støtte for vores Project Managers, så de kan koncentrere sig om tekstens indhold og kundernes ønsker.

Ved at anvende et projektstyringssystem, der er udviklet internt i huset, samt effektiv finanssoftware, der er afstemt efter oversættelsesbranchens specifikke behov, har Hurtigoversætter en relativt lille administrationsafdeling. Denne afdeling organiserer, overvåger og kontrollerer. I Almere udføres de centrale administrationstekniske opgaver for alle lande, hvor oversætterbureauet Hurtigoversætter er aktivt. Denne centraliserede metode fører til en struktur med lavere omkostninger hos Hurtigoversætter. Det viser sig faktisk, at servicen derved ekspanderes organisatorisk og uden deltagelse af tredjepart.

Kunder

Virksomheden arbejder for en særdeles divers kundegruppe. Disse spænder fra små til store virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er, og vi arbejder for hver af vores kunder med stor glæde. Antallet af faste kunder (tre eller flere ordrer) ligger omkring 7 000. Vi løser opgaver af yderst forskellige karakter og inden for forskellige brancher; fra arabisk mælkepulveremballage for Campina, korte taler fra borgmestre, der ønsker at skabe by-partnerskaber, frem til .NET-migrationsprotokoller og eksamensopgaver for studerende ved NIBE-instituttet.

Hver kunde har et fast team af Project Managers. De taler kundens sprog og ved, hvornår det er nødvendigt at give den en tand ekstra. Yderligere får hver kunde tildelt faste oversættere for hvert emneområde. På denne måde sikres konsekvent brug af sprog og terminologi i alt oversat materiale.

Redskaber

Vores oversættere arbejder med de værktøjer og den teknik, der er til rådighed for moderne oversættere. Det ville dog sprænge rammerne for denne side at forklare den nøjagtige arbejdsmåde. Hvis du er interesseret, giver vi dig gerne yderligere oplysning om redskaber som Trados, Transit, Wordfast, Déjà Vu og SDLX. Vores oversættere og Project Managers er derudover fortrolig med mere end 50 forskellige filformater, fra XML til det nye Microsoft Office docx-format.

Direktionen

Hurtigoversætters direktion udgøres af:

Erwin Vroom - Senior Project Manager

Peter Vlietstra - Research & Development Director

-

Wouter Vroom - Director Finance

2020-02-24T09:55:31.5104894Z
Samira Barghadouch
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Send Samira en e‑mail
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo
Professionelle oversættere foretrækker vores oversættelsesbureau. Hurtigoversætter er erhvervsmedlem hos det førende, globale oversætternetværk, ProZ, hvor 42 oversættere har tildelt os en score på 5,0 ud af 5.