Kinesisk - et skriftsprog men flere talesprog

Det kinesiske tegn for vinter

Det kinesiske tegn for vinter. Vi har kompetensen for oversættelse til og fra forskellige kinesiske sprogvarianter.

For dem af jer, der har brug for at oversætte en tekst til kinesisk, præsenteres her nogle grundlæggende forhold, der kan være nyttige at have viden om.

Dialektale kinesiske sprogvarianter

Hurtigoversætter modtager opgaver vedrørende kinesisk oversættelse, hver uge.

Der er flere interessante forskelle mellem kinesisk og dansk.

Kinesisk skrift og talesprog forholder sig generelt frit i forhold til hinanden. Der findes flere dialekter, som er så forskellige fra hinanden, at en person fra det vestlige Kina sandsynligvis ikke forstår, hvad en kineser fra kystområderne siger!

Det skriftlige sprog er til og med det samme i hele landet, hvilket betyder at kineserne kan kommunikere med hinanden skriftlig, uden problemer. Det kinesiske skriftsprog består af en række symboltegn.

Hvis det latinske alfabet var skabt på samme måde, ville en dansker være i stand til at skrive et brev til en tysker uden problemer, men danskeren ville ikke kunne forså det talte tyske sprog.

Om mandarin

Den mest talte dialekt i Kina er Mandarin. Det tales hovedsageligt i det nordlige og sydvestlige Kina. I området omkring Beijing tales der en variation af Mandarin.

Selvom skriftsproget tidligere har haft forskelle, er det siden halvtredserne stort set forblevet det samme, over hele fastlandet.

På øerne Hong Kong, Macao og Taiwan anvendes dog en ældre, mere kompleks form af det skrevne sprog.

Hurtigoversætter har kvalificeret kinesiske oversættere

Har du planer om at få en tekst oversat til kinesisk, er det vigtigt at vide om målgruppen befinder sig på det kinesiske fastland, eller på en af øerne langs kysten.

Det er en politisk stræben, at gøre det kinesiske talesprog mere ensartet, således at man forenkler kommunikationen mellem folket. Udgangspunktet er mandarin dialekten, men fordi processen foregår langsomt, er regionale forskelle ikke noget der hurtigt forsvinder. Enhver, der altså har planer om at lære kinesisk, og imens rejser rundt i landet, gør godt i at medbringe pen og papir!

Kontakt os

Har du brug for råd om, hvordan du kommer videre med en oversættelse til kinesisk, er du velkommen til at kontakte vores Project Managers. Du kan finde alle oplysninger på fanebladet ’kontaktdata’.

Købstilbuddet til en kinesisk oversættelse

Ønsker du at vide, hvad prisen vil være, på en oversættelse af dit dokument? Vedlæg dine tekstfiler i en e-mail, så analyserer vi tekstens materiale, og kommer tilbage til dig med et overkommeligt tilbud.

2016-11-21T10:48:36.8899435Z

Jens Tandberg
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Male83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo