Medicinske oversættelser: Case study klinisk forskning

Din specialist for medicinske oversættelser!

Vi tilbyder dig professionel støtte i forbindelse med oversættelsen af dine medicinske tekster. Send os blot en forespørgsel pr. e-mail.

Hurtigoversætter råder over en mangfoldighed af højtspecialiserede oversættere i den medicinske sektor samt over meget erfaring med oversættelser på dette område.

Et eksempel for et langsigtet medicinsk oversætterprojekt er den ydelse, vi tilvejebringer i samarbejdet mellem Duke Clinical Research i USA og Clinical Research Services i Tyskland.

Det drejer sig herved om kliniske undersøgelser i forbindelse med godkendelse af medikamenter, hvorved mange forskellige forsøgspersoners udvikling følges. Inden for denne undersøgelse skriver læger på sygehuse og medicinske institutter konstant rapporter. Alle disse rapporter skal oversættes præcist for, at medikamentet kan godkendes til markedet. Hurtigoversætters rolle består i at oversætte disse rapporter til engelsk fra tjekkisk, polsk, slovensk, tysk og ungarsk. Disse oversættelser skal forsynes med et elektronisk certifikat med en underskrift fra oversætteren. Dette kræver yderst præcist oversættelsesarbejde, da dokumenterne tjener til forberedelse af processen til godkendelse på markedet.

Da hver dags udsættelse ved lancering af et nyt lægemiddel medfører særlig mange omkostninger, sørger vores projektledere for en kort gennemløbstid af oversættelserne, da de kan stole på et fast indarbejdet team af fagsprogsoversættere.

Ud over disse store medicinske langtidsprojekter oversætter vi f.eks. også indstikssedler til lægemidler og brugsanvisninger til medicinske instrumenter. Som regel drejer det sig derved om oversættelser til engelsk. Men også til mange andre sprog, f.eks. spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk og de skandinaviske sprog har vi fagsprogsoversættere. Disse oversættere har ud over deres oversætteruddannelse ofte også en medicinsk baggrund.

I det følgende finder du et udvalg af de dokumenter, vi har påviselige oversættelseserfaringer med:

 • Consent forms (Samtykkeerklæringer).
 • Kateterrapporter.
 • Dødsattester.
 • Henvisninger.
 • Indstikssedler.
 • Software til medicinsk udstyr.
 • Spørgeskemaer.
 • Undersøgelsesrapporter.
 • Patientinformationer.
 • Undersøgelsesprogrammer.
 • Præsentationer.

Udover at vi kan påtage os alle slags opgaver, kan vi endvidere fremstille disse efter skabelonerne ifølge European Medicine Agency- EMA, som kaldes QRD skabeloner, hvilket står for Quality Review of Documents.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, bedes du kontakte os. En af vores projektledere fra Hurtigoversætter besvarer gerne dine spørgsmål om alle typer medicinske oversættelser. Underret os venligst om leveringsfristen og de sprog, der skal oversættes til.

2016-10-26T13:31:58.8378738Z

Samira Barghadouch
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo