Medicinske oversættelser: Case study klinisk forskning

Vi råder over en mangfoldighed af højtspecialiserede oversættere i den medicinske sektor.

Et eksempel for et langsigtet medicinsk oversættelsesprojekt er den ydelse, vi tilvejebringer i samarbejdet mellem Duke Clinical Research i USA og Clinical Research Services i Tyskland.

Det drejer sig om kliniske undersøgelser i forbindelse med godkendelse af medikamenter, hvorved mange forskellige forsøgspersoners udvikling følges. Inden for denne undersøgelse skriver læger på sygehuse og medicinske institutter kontinuerligt rapporter. Alle disse rapporter skal oversættes præcist, så at medikamentet kan godkendes til markedet.

Vores rolle består i at oversætte disse rapporter til engelsk fra tjekkisk, polsk, slovensk, tysk og ungarsk. Disse oversættelser skal forsynes med et elektronisk certifikat med en underskrift fra oversætteren. Dette kræver yderst præcist oversættelsesarbejde, da dokumenterne tjener til forberedelse af processen til godkendelse på markedet.

Da hver dags udsættelse ved lancering af et nyt lægemiddel medfører øgede omkostninger, sørger vores projektledere for en kort gennemløbstid af oversættelserne, da de kan stole på et fast indarbejdet team af fagsprogsoversættere.

Ud over disse store medicinske langtidsprojekter oversætter vi f.eks. også indstikssedler til lægemidler og brugsanvisninger til medicinske instrumenter. Som regel drejer det sig om oversættelser til engelsk, men også til mange andre sprog, f.eks. spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk og de skandinaviske sprog. Disse oversættere har udover deres oversætteruddannelse ofte også en medicinsk baggrund.

I det følgende finder du et udvalg af de dokumenter, vi har påviselige oversættelseserfaringer med:

 • Consent forms (Samtykkeerklæringer).
 • Kateterrapporter.
 • Dødsattester.
 • Henvisninger.
 • Indstikssedler.
 • Software til medicinsk udstyr.
 • Spørgeskemaer.
 • Undersøgelsesrapporter.
 • Patientinformationer.
 • Undersøgelsesprogrammer.
 • Præsentationer.

Udover at vi kan påtage os alle slags opgaver, kan vi endvidere fremstille disse efter skabelonerne ifølge European Medicine Agency- EMA, som kaldes QRD skabeloner, hvilket står for Quality Review of Documents.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, bedes du kontakte os. En af vores projektledere besvarer gerne dine spørgsmål om alle typer medicinske oversættelser. Underret os venligst om leveringsfristen og de sprog, der skal oversættes til.

2018-09-25T15:16:48.0251436Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo