Stærk partner til din internationale reklamekampagne

Vi oversætter internationale reklamekampagner.

Professionelle oversættelser til alle sprog!

Oversættelse af reklametekster stiller generelt høje krav til oversættere. For ud over det indholdsmæssige budskab spiller tekstens appellerende funktion en enorm vigtig rolle og er ofte afgørende for, om en reklamekampagne lykkes eller mislykkes. Perfekte fremmedsprogskundskaber (hhv. Tysk eller Spansk) er som regel ikke nok ved sådanne oversættelsesopdrag. Til vores kunder (overvejende reklameagenturer) anvender vi derfor oversættere med en fin fornemmelse for den reklamevirkning, du tilstræber. De bor i deres modersmålsland og kender derfor det lokale marked og ved, hvad der bevæger deres potentielle kunder.

For den verdensomspændende agerende agenturgruppe Scholz & Friends har vi i forbindelse med en europaomspændende anlagt reklamekampagne i forbindelse med Europavalget 2009 oversat reklameslogans (såkaldte "claims") til 23 nationalsprog i EU. På meget kort tid sammensatte vi teams af modersmålsoversættere og -korrekturlæsere, der reklamevirksomt omsatte disse claims til deres modersmål inden for den fastlagte tidsramme. Projektet blev koordineret af og afsluttet vellykket af erfarne projektledere.

Den i 27 lande gennemførte reklamekampagne fejrede ifølge Scholz & Friends allerede før Europavalgene de første succeser og vagte både i løbet af valgene og også derefter levende interesse.

Hvis du ligeledes planlægger en international reklamekampagne eller helt enkelt ønsker at få dine reklametekster oversat til andre sprog, giver vi dig gerne oplysninger telefonisk eller pr. e-mail. Vi glæder os til din forespørgsel.

2016-09-28T12:35:37.2114738Z

May SundvallAndersen
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo