Oversættelse af dokumentation til HRM og -personaleafdelingen

Oversættelsesservice for ansættelseskontrakter, personalehåndbøger og evalueringsrapporter.

Send os blot dine tekster pr.
e-mail for at få en professionel oversættelse af din personalehåndbog.

Oversættelse af en personalehåndbog

Næsten alle virksomheder har efterhånden en personalehåndbog. Sådan en håndbog omfatter alle vigtige regler og procedure for virksomheden og dens ansatte. Dette kan f.eks. være temaer om pensionsregulering og reglerne vedrørende sygdom og sygemelding.

Da virksomheder stadig oftere beskæftiger medarbejdere fra udlandet, og arbejdsgiveren er forpligtet til at informere disse om personaleforskrifterne, beslutter mange firmaer sig for at få hele personalehåndbogen oversat eksempelvis til engelsk.

Vi står klar til at hjælpe med disse typer af oversættelser. Vores oversættere har solid erfaring med HR relaterede tekster, og flere af vores oversættere har derudover også en uddannelse inden for HRM. Fordelen ved at benytte en oversætter med baggrund og erfaring inden for HR er, at de er familiære med den fagspecifikke terminologi der benyttes inden for personaleledelse. Derudover sørger de også for at holde sig opdaterede i forhold til retspraksis og lovgivning inden for arbejdsret, både hvad angår kilde- samt målsprogets lands praksisser.

Begreber som "Loven til forbedring af reintegrationsforanstaltninger", "tillidsmand" og "cirkulationsmodel" kræver mere end kun den engelske ækvivalent. Oversætteren vælger i samråd med dig og vores Project Managers den bedste oversættelse. Nogle gange indsætter vi små uddybende forklaringer i oversættelsen, for at gøre det mere forståeligt for læseren. Vi leverer oversættelsen anmærkninger til dig, så du er informeret om, hvilke nuancer vi benytter i teksten som følge af arbejdsretslige forskelle.

Tilbud

Send os gerne din ansættelseskontrakt, personalehåndbog, evalueringsrapport, psykologisk profil m.m. pr. e-mail, så sørger vi for, at du hurtigt modtager et tilbud.

Angiv gerne, hvilket målsprog det drejer sig om.

Vi ser frem til at høre fra dig.

2018-09-07T08:35:39.2582004Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Male83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo