Oversættelse fra engelsk til bulgarsk

Professionelle oversættelser fra engelsk til bulgarsk

Oversættelsebureau Hurtigoversætter tager sig af din oversættelse fra engelsk til bulgarsk.

Bulgarsk har nogle syntaktiske funktioner, hvilket gør at sproget adskiller sig fra de fleste andre slaviske sprog. Man gør brug af kasusbøjning i stedet for præpositioner.

Det betyder, at ordstillingsbrug ikke er så enkelt. Også infinitiv erstattes af ledsætninger.

Vi har de sprogkundskaber, der er nødvendige for en korrekt oversættelse fra engelsk til bulgarsk.

Bulgarske oversættere

Hurtigoversætter tilbyder oversættelse fra engelsk til bulgarsk. Vi har bulgarske oversættere i Bulgarien, men også i andre Balkanlande, sproget er tilgængeligt.

Oversætterne har et glimrende kendskab til kildesproget og i oversættelsens fagområde. Det er en garanti du får hos os!

Teknisk oversættelse fra engelsk til bulgarsk

De bulgarske tekniske virksomheder er en voksende del af den nationale økonomi, og der er en lys fremtid. Vi er glade for at kunne hjælpe dig med at oversætte dine engelske business tekster til bulgarsk.

Brancher, hvor der især er forretningsmuligheder i Bulgarien er:

  • -Hvidevarer (bygget i vid udstrækning med hjælp af udenlandske investeringer)
  • -Maskiner
  • -Elektronik
  • -Skibsbygning og metalprodukt industri

Vi har ekspertise inden for alle markedsområder og kan håndtere både simple og avancerede tekster.

Fordelagtigt tilbud

Mail dine engelske dokumenter som vedhæftede filer til os. Vi analyserer materialet og vil vende tilbage med et pristilbud så hurtigt som muligt. Ring 39 15 81 80 og vi fortæller dig mere om de særlige tilbud, vi har.

2016-06-13T09:13:14.1287577Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Male83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo