Priser på oversættelsesarbejde

Priser på en god oversættelse afhænger af flere faktorer:

  • Hvor lang tid der er til rådighed til at lave oversættelsen
  • Sværhedsgrad
  • Kvalitetsniveau
  • Tekstens art
  • Kilde- og målsprog

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Picture of money.

Ønsker du et gratis tilbud på en oversættelse? Så skal du bare udfylde formularen til højre.

Oversættelsesbureauet bliver ofte først kontaktet i projektets sidste fase. Dokumenterne er klar; tilbuddet er sendt ud, og teksterne skal oversættes i en fart. Det betyder, at oversætteren er under pres for at blive færdig inden for en kort deadline.

En god oversætter, som oversætter efter den traditionelle metode, og kun bruger computer, ordbøger og terminologioversigter, oversætter omkring 2001 ord om dagen. En hurtig oversætter kan oversætte op til 4000 ord på en dag, og en begynder kan oversætte cirka 1000 ord.

Der findes imidlertid metoder, så oversætteren kan øge sin hastighed. Særligt, hvis der er mange ligheder i teksten, kan oversætteren bruge oversættelsesværktøjer, som øger hastigheden. Disse oversættelsesværktøjer er softwareprogrammer, som gør oversætterens liv lettere. De giver for eksempel oversætteren besked om, at han er kommet til et sted i teksten, som har mange ligheder med tidligere oversatte passager. Systemet foreslår så en oversættelse baseret på tekstpassager, som allerede er blevet oversat. I sådanne tilfælde skal oversætteren kun justere. Eksempler på de såkaldte CAT (computer aided translation) oversættelsesværktøjer er Transit og Dejavu. Det mest populære er Trados.

Der er to fordele ved dette system. Oversætteren kan arbejde hurtigere til færre penge. Softwaren danner jo hukommelse, mens oversætteren arbejder sig igennem oversættelsen. Antallet af gentagelser stiger i løbet af oversættelsesprocessen. Antallet af gentagelser er angivet i procent af teksten.

Fordelen ved at oversætte med oversættelsesværktøjer mærkes bedst, når man oversætter tekniske og juridiske tekster. Næsten alle skøder begynder og slutter med den samme sætning “Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed…”. Det er også indlysende, at mange brugermanualer indeholder de samme instruktioner, når det gælder om at skifte et batteri: “Åben batteridækslet på bagsiden af enheden”.

Foruden brug af oversættelsesværktøjer er oversætterens bopæl væsentlig. Vi kan vinde tid ved at overdrage projektet til en oversætter i en anden tidszone. For eksempel: Hvis du sender os en tekst i eftermiddag, som skal oversættes til engelsk, kan oversættelsesbureauet Hurtigoversætter sende teksten til en oversætter i Australien, hvor det allerede er aften, eller til USA, hvor dagen først er ved at gry. På den måde kan oversætteren arbejde på teksten, mens Europa sover og aflevere oversættelsen, når den følgende arbejdsdag i Europa begynder.

Sværhedsgrad

En anden faktor er sværhedsgraden. Sværhedsgrad er relativ. Den ene oversætter er langt bedre til at oversætte et teknisk patent end en anden. En anden oversætter vil kunne lave en perfekt juridisk oversættelse. Det er derfor, at oversættelsesbureauet Hurtigoversætter har et arsenal af oversættelseseksperter, som er parate til at takle et hvilket som helst oversættelsesemne, lige meget hvor tåget det synes. Vores database med oversættere indeholder for øjeblikket 4 200 modersmålstalende på 150 sprog. Udtrykket “modersmålstalende” betyder, at oversætteren oversætter til hans eller hendes modersmål. Vi kan opnå et højt kvalitetsniveau og stor hastighed ved at overdrage din tekst til en af disse modersmålstalende, som har den rette ekspertise inden for emnet og som derfor kan oversætte din tekst ved brug af korrekt terminologi og stilleje i teksten. En oversætter som kender emnet behøver jo ikke bruge tid på at slå ord op. Han eller hun kender allerede terminologien og stillejet i kildeteksten og kan således levere den perfekte oversættelse til målgruppen.

Disse faktorer har følgende konsekvenser for vores priser: Lette tekster er billigere end svære tekster. Priserne afhænger også af, hvor mange specialiserede oversættere som er til rådighed i dit emneområde. Vi kan give nedslag i prisen for tekster med mange gentagelser.

Kilde- og målsprog

Oversættelse er billigere, hvis kilde- og målsprog er populære og meget udbredte sprog. For eksempel er det ikke så dyrt at oversætte fra engelsk til spansk. Der er jo masser af mennesker, som kan tale spansk og som har et passivt ordforråd på engelsk (kan læse engelsk). Imidlertid er der meget få mennesker, som både taler spansk og dansk. Derfor vil en oversættelse fra dansk til spansk være dyrere. Sprogkombinationen og tekstens indhold udgør den afgørende faktor, når det kommer til oversættelsestariffer: Jo mere specialiseret emnet er, jo kortere leveringstid og jo færre disponible oversættere - jo højere vil prisen være pr. ord.

Selvfølgelig kan du fjerne én af disse faktorer fra regnestykket: For eksempel kan du acceptere en længere leveringstid. På den måde kan en af vores filialer, Lowbudgetvertalingen.nl, nedsætte priser pr. ord betydeligt.

Et tilbud på en oversættelse

Siden der er så mange faktorer at tage i betragtning, anbefaler vi, at du indsender teksten på forhånd, så vi kan finde frem til prisen pr. ord - dette i forhold til det samlede antal ord, gentagelser og ønsket leveringstid.

Husk på, at vi har en minimumstakst for korte oversættelser. Gå venligst til følgende link for yderligere oplysninger om minimumspriser; Minimumspris. Du kan også gå til følgende link, hvis du vil have oplysninger om rabatter: Rabatter og tillægsgebyr. Hvis du har brug for en bekræftet, autoriseret oversættelse, kan du sende din tekst til os over e-mail. Bekræftede oversættelser har en anden takst end standardoversættelser. Vi anbefaler, at du sender kopier af originalerne til os, og at du gemmer originalerne et sikkert sted. Vores oversættelsesbureau kan arbejde med en god kopi eller en god scan af dokumenterne.

Ønsker du et gratis tilbud på en oversættelse? Så skal du bare udfylde formularen til højre. Du kan også sende din tekst direkte til pr. e-mail. Hurtigoversætter oversætter til alle sprog og har en oversætter til hver tænkelig teksttype.

2018-07-16T12:25:37.8731074Z

May-Linn Anker Andersen
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo