Bulgarsk sproghistorie

Professionelle oversættelser til og fra bulgarsk

Hurtigoversætter udfører oversættelser til og fra bulgarsk. Ring 39 15 81 80 så fortæller vi dig mere!

Bulgarsk har nogle syntaktiske funktioner, som adskiller det fra de fleste andre slaviske sprog. Sproget anvender præpositioner i stedet for kasusbøjninger.

Det betyder, at ordstilling ikke er særlig nemt. Især også infinitiv erstattes af ledsætninger.

Vi har de sprogkundskaber, der er nødvendige for en korrekt oversættelse fra engelsk til bulgarsk.

Bulgarske perioder

Det bulgarske sprogs historie kan opdeles i fire perioder:

  • Forhistorisk periode - fra slaverne bevæger sig i Balkan, indtil slutningen af 800-tallet
  • Før bulgarsk- fra slutningen af 800 tallet til år 1000
  • Mellem bulgarsk - fra 1100-tallet til 1400-tallet
  • Ny bulgarsk - fra 1500-tallet og fremefter

Før bulgarsk var det første skriftlige sprog. Det kan beskrives som et meget syntetisk sprog med et omfattende bøjningssystem. Sproget er genkendt i en række håndskrifter fra slutningen af 900 tallet og i begyndelsen af år 1000.

Bulgarsk- træk og kendetegn

Bulgarsk adskiller sig meget fra andre slaviske sprog, på flere forskellige måder. Nogle specifikke træk og egenskaber i det bulgarske sprog er:

- Afskaffelse af navneords bøjning

- Udvikling af bestemt artikel knyttes på navneordet som endelse

- Infinitiv udsagnsordet mangler

Kontakt os for et godt tilbud. Mail dit tekstdokument eller gør gerne brug af formularen til højre.

Ring og tal med os, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte os på telefonnummer 39 15 81 80 Oversættelsesbureau Hurtigoversætter garanterer dig kvalitetsoversættelser til konkurrencedygtige priser.

Vores oversættere er altid uddannede indenfor det område din oversættelse handler om. Derudover har oversætteren altid målsproget, som modersmålssprog.

2017-01-19T11:17:35.8800303Z

Fatima Vangen
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo