Russisk- sprogets historie

Vi informerer om det russiske sprogs historie

Vi tilbyder oversættelse service til og fra russisk. Kontakt os, så fortæller vi dig mere!

Russisk er det største af de slaviske sprog. Foruden i Rusland, tales russisk også i Estland, Letland, Litauen, Moldova, Kasakhstan, og i Ukraine.

Men efter omfattende udvandringer, findes der russisktalende befolkninger selv i Israel, og i Tyskland.

Det Kyrilliske alfabet

Russisk skrives med en variant af det kyrilliske alfabet. Russisk er sammen med ukrainsk og hvidere russisk, den østslaviske sproggruppe.

Det sydslaviske kirkeslavisk, har i lange perioder haft stor indflydelse på det russiske sprogs udvikling, og har påvirket både dets grammatik, og dets ordforråd.

Russiske dialekter

Nogle sprogforskere deler de russiske dialekter op i to hovedgrupper: det nordlige, og sydlige, hvor Moskva er overgangszonen mellem de to. Andre deler sproget op i selve tre dialektgrupper: det nordlige, det centrale, og det sydlige, med Moskva i den centrale region.

Dialekterne adskiller sig fra standard russisk, når det kommer til udtale, intonation, ordforråd samt grammatik. Vi i Hurtigoversætter har kendskab til de forskellige dialektale forskelle, og kan sikre kvaliteten af din oversættelse. Du får en lokaliseret oversættelse af allerhøjeste kvalitet. Og det garanterer vi dig!

Kontakt os

Vil du vide mere om de services, vi tilbyder, og hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os, og vi besvarer dine spørgsmål.

Hvis du foretrækker at sende dine spørgsmål via e-mail, er dette selvfølgelig lige så godt. Du er hjertelig velkommen med dine spørgsmål. Ønsker du at vide hvad din tekst vil koste at oversætte? Så send en e-mail til os, med dine tekstfiler vedhæftet, og vi vil vende tilbage med et godt tilbud!

2017-01-02T12:22:21.0703994Z

Fatima Vangen
Vil du vide mere?

Stil dine spørgsmål direkte til denne specialist.

Female83950
customer service
American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo