Vores erfaring er din sikkerhed

Kontakt os pr. e-mail eller på telefonnummer: 39 15 81 80. Vi har erfaring inden for alle fagområder!

Vi har over 10 års erfaring med oversættelse af tekster inden for stort set alle fagområder mellem mere end 150 forskellige sprog. Dette er din sikkerhed for, at vi også kan løse din oversættelsesopgave tilfredsstillende.

Herunder kan du læse mere om nogle af vores specialområder.

Autoriserede oversættelser

Hurtigoversætter laver certificerede oversættelser af officielle dokumenter for såvel privat- som erhvervskunder. En autoriseret (eller bekræftet) oversættelse inkluderer oversættelse af teksten samt en officiel bekræftelse med stempel og signatur fra en statsautoriseret translatør. En statsautoriseret translatør er uddannet tolk og translatør samt godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Mange offentlige myndighedsinstanser accepterer kun en oversættelse, hvis den er bekræftet. Det afhænger naturligvis af de specifikke omstændigheder, men følgende typer af dokumenter kræver ofte en autoriseret oversættelse: Dåbsattest, vielsesattest, dødsattest, skilsmissebevilling, pantebrev, straffeattest, adoptionsbevilling, kørekort, eksamenspapirer, certifikater og visum.

Leveringstiden for autoriserede oversættelser er længere end for normale oversættelser, bl.a. fordi den skal sendes til dig i papirform med posten. Endvidere er prisen højere, da der skal betales et tillæg for autorisationen. Hvis du ønsker den nøjagtige pris for oversættelse af dit dokument, er du meget velkommen til at sende dokumentet til en af vores Project Managers via e-mail. Du vil inden for kort tid modtage et uforpligtende tilbud, som både angiver pris og leveringstid.

Korrespondance

Har du brug for at få oversat et kort brev, en e-mail eller et notat? Denne type tekster kan ofte oversættes og leveres samme dag, og da vores oversættere generelt er indstillet på både aften– og weekendarbejde, kan vi altid tilbyde markedets bedste leveringstider.

Vil du vide, hvor hurtigt vi kan oversætte din tekst? Send den til os på e-mail, så sender vi hurtigt et tilbud tilbage.

Finansielle tekster

Vores specialiserede finansielle oversættere har et solidt kendskab til den terminologi, der anvendes i regnskabs- og investeringsbranchen og i den finansielle sektor generelt. Den finansielle sektor er meget kompleks, og derfor anvender vi fageksperter inden for de forskellige finansielle områder.

Markedsføringsmateriale

I forbindelse med oversættelse af fx brochurer, reklamemateriale eller hele reklamekampagner, er det ikke kun budskabet, der skal oversættes, men også selve markedsføringselementet. Derfor benytter vi oversættere, som vi ved har en god fornemmelse for sælgende sprog til denne type opgaver. Oversætteren bor og arbejder typisk i modersmålslandet, og de har derved kendskab til hvad der virker på det lokale marked. Vi har erfaring med oversættelse af reklamemateriale, brochurer, manuskripter, pressemeddelelser, produktoplysninger, forretningsplaner, online-reklamer, markedsanalyser, salgsmateriale og mange andre typer kommercielle tekster. Vores kunder omfatter bl.a. engrosvirksomheder, reklamebureauer og internationale koncerner.

Tekniske tekster

Betjenings- og monteringsvejledninger m.v.. Vores oversættere ved, hvordan teknisk materiale skal håndteres, og vi benytter altid specialiserede, tekniske oversættere til denne type oversættelsesopgaver. De er alle højtuddannede og arbejder med omfattende databaser med teknisk terminologi. Hvis du ønsker det, kan vi levere din oversættelse med samme layout som originalteksten. Vi anvender desuden oversættelseshukommelse, så opdateringer af tidligere oversatte tekster kan udføres hurtigt og til nedsat pris. Vi har bl.a. erfaring med oversættelse af brugsvejledninger og specifikationer til omstillingsborde, trykpresser, maskiner til metalarbejde og forbrugerelektronik samt dokumentation for samlede softwareudviklingsprocesser.

Oversættelse af manualen til en scanner

Medicinsk materiale

Vi har tilknyttede oversættere, som er specialister i medicinske tekster, og som derfor kender til vigtigheden af præcision i sprogbrug og terminologi for denne type tekster.

En af vores kunder, et medicinsk forskningscenter i Tyskland, koordinerer undersøgelser for medicinalvirksomheder verden over. Hurtigoversætter oversætter hurtigt og præcist de mange rapporter, der udarbejdes i forbindelse med undersøgelserne.

Vi samarbejder også med et større sygeforsikringsselskab, som modtager et stort antal regninger for læge– og hospitalsbehandling i udlandet. Gennem Hurtigoversætter bliver de oversat hurtigt og fejlfrit. Vi oversætter også patientjournaler, medicinske vejledninger, tekster vedrørende tandlægearbejde, pjecer til patientoplysning og mange andre typer medicinske tekster. Vi klarer endvidere hurtigt og problemfrit oversættelser ifølge EMA’s QRD-skabeloner, dvs. European Medicine Agencys Quality Review of Documents.

Oversættelse af (børne)bøger

Fag- og skønlitterære bøger

Der gælder andre takster og leveringsfrister for oversættelse af bøger, blade og billedtekster. Mens korte leveringsfrister og effektivitet er afgørende for de mere traditionelle oversættelser, er vores litterære oversættere helt klar over, hvor meget tid denne type tekster kræver for at opnå den rette kvalitet i oversættelsen. Vi har erfaring med oversættelse af både voksen- og børnebøger, blade om computerspil, håndarbejde og motorsport, samt afhandlinger og specialer inden for en lang række emneområder. Spørg én af vores Project Managers til råds, hvis du har brug for en ekspert inden for et bestemt område.

Juridiske oversættelser hos Hurtigoversætter.

Juridiske oversættelser

Hurtigoversætter tager sig regelmæssigt af juridiske tekster, hvor fortrolighed, nøjagtighed og specifik erfaring er altafgørende.

Ved at oversætte tekster for erhvervsjurister, advokatkontorer og juridiske instanser har vores oversættere opnået erfaring med oversættelse af fx kontrakter, testamenter, juridiske procedurer, inkassomateriale, håndbøger, juridisk korrespondance, lovtekster, generelle vilkår og betingelser, ansvarsforhold, referater fra bestyrelsesmøder, kommissionsrapporter og meget andet.

Vi har naturligvis også oversættere, som har særlig erfaring med specifikke områder af lovgivningen, retslære, skatteterminologi og særlige notarialdokumenter. Hvis du ønsker det, kan vi desuden levere randbemærkninger og bekræftede/certificerede oversættelser.

Oversætterbureau Hurtigoversætter

Tekster inden for human resource management (HRM)

Oversættelser vedrørende personaleledelse og -udvikling (HR) er et specialområde for sig. Det kræver f.eks. helt andre forudsætninger at oversætte en pensionsplan end en psykologisk profil som del af en evaluering. For vores kunder oversætter vi personalehåndbøger, pensionsplaner, præstationsvurderinger, eksamensbeviser, ansættelsesaftaler, undersøgelser om løn, sociale årsrapporter, rapporter for virksomhedsnævn m.v.

Vi oversætter fx løbende tillæg og tilføjelser til personaleregler for et større kabelselskab samt en række multinationale virksomheder.

Umulige projekter

Vores database omfatter i øjeblikket 4 200 oversættere inden for 150 forskellige sprog, herunder spansk, fransk, tysk, engelsk, italiensk og polsk, men også mere sjældne sprog. Det sætter os i en position, hvor vi ofte kan løse opgaver, som andre regner for umulige.

Vi har bl.a. oversat markedsføringsmateriale til inuktitut for et tysk multinationalt selskab, som ville lave et reklamefremstød i Canada.

Hos Hurtigoversætter lever vi op til vores navn, og vi kan oversætte store mængder tekst på kort tid. For eksempel oversatte vi for nylig over 80.000 ord med overvejende teknisk og juridisk terminologi for et luftfartsselskab. Vi etablerede ganske enkelt et ekspertteam af oversættere, og opgaven blev gennemført på få dage, uden at vi gik på kompromis med kvaliteten.

Vi har værktøjerne og erfaringen til at håndtere langt de fleste filformater, og kan derved fx oversætte software, XML-dokumenter, kildekoder, flersprogede spørgeskemaer og OCR-projekter. Japanske websider, koreanske visitkort og breve på hebraisk klarer vi også uden problemer.

American Translators Associations logoEUATC og VviN’s logoProz’ logoDIN CERTCO’s logoKiva supporter-logo