Danmark

Hmong-sproget

Hmong er nærmere en sproggruppe end et enkelt sprog. Der findes mange forskellige dialekter, som primært tales i det nordlige Vietnam, Laos og Thailand. Det er en relativt lille sproggruppe med knap fire millioner modersmålstalere. Hmong kan hovedsageligt inddeles i tre dialekter:

  • Hmong daw (også kaldet hmong der)
  • Mong njua (også kaldet mong leng)
  • Danashan

Vores oversættelsesbureau håndterer samtlige dialekter. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål om, hvilken dialekt der egner sig bedst til din oversættelsesopgave. Så kan en af vores projektledere rådgive dig. Blandt amerikanere, som taler hmong, er hmong daw og mong njua de mest almindelige dialekter. Ligesom kinesisk er hmong et tonesprog, hvilket betyder, at visse ord kan have forskellige betydninger, alt efter hvilket toneleje de udtales i. Andre sprog som fx svensk kan også klassificeres som tonesprog, men ikke i samme udstrækning.

Et forbudt skriftsprog

Der hersker tvivl om, præcist hvad der skete, men man tror, at hmongs oprindelige skriftsprog uddøde i løbet af 1600-tallet, da der var blevet indført dødsstraf for at bruge skriftsproget. Først i midten af 1900-tallet fik hmong et nyt skriftsprog. Det nye skriftsprog er for en stor del baseret på det latinske alfabet og blev udviklet af tre vesterlændinge. Dette skriftsprog anvendes i stor udstrækning af oversættere og på internettet. Vores oversættere behersker dette moderne skriftsprog, og alle vores oversættere til hmong er modersmålstalere.

Brug af verber i hmong

Måden, man anvender verber på i hmong, adskiller sig noget fra, hvordan verber anvendes i andre sprog. Her er de to vigtigste forskelle:

Flere verber pr. betydning

Mens man på dansk ofte kun har ét verbum til en enkelt betydning, kan man i hmong have op til fem. Man anvender derfor ofte synonymer, men hvis betydninger adskiller sig lidt fra hinanden.

Verber bøjes ikke efter tid

I hmong har verber ingen tidsbøjning. Man bruger i stedet adverbier til at vise, hvornår noget sker.

Oversættelse fra engelsk til hmong

Vi er et oversættelsesbureau med stor viden inden for de små sprog. Takket være et massivt netværk af oversættere verden over kan vi håndtere de fleste sprogkombinationer.

Veluddannede oversættere med spidskompetence inden for forskellige emner højner standarden yderligere. Vi garanterer kvalitetssikrede tekster til rimelige priser. Når vi benytter oversættere, ser vi på følgende aspekter:

  • Uddannelse
  • Tidligere oversættelsesopgaver
  • Modersmål (her skal hmong være modersmål)
  • Engelskkundskaber (oversættelsens kildesprog)
  • Spidskompetence inden for det emne, oversættelsen drejer sig om

Denne vurdering skyldes, at oversætteren skal have de rette kompetencer og specialviden i forhold til tekstens indhold. Vi garanterer, at fagterminologi og sprogbrug oversættes autentisk i forhold til kildesproget.

Prisoverslag

Send en mail med det materiale, du skal have oversat fra dansk eller engelsk til hmong, og så vender vi tilbage med et prisoverslag, som du kan tage stilling til. Vi tilbyder også en tjeneste, hvor du kan få et tilbud eller afgive en bestilling med det samme. Bare klik på knappen øverst til højre, så bliver du guidet videre! Vi har mange kunder, som anvender os til tilbagevendende opgaver.

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe til os, så vi kan fortælle mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi bedst kan hjælpe. Alle de nødvendige oplysninger findes på vores kontaktside.