Danmark

Oversættelse Bengalsk

Vi samarbejder med professionelle og kvalificerede freelance-oversættere til/fra bengalsk (modersmålsoversættere) og kan derfor ikke blot tilbyde dig billige oversættelser, men også oversættelser af høj kvalitet. Vi har modersmålsoversættere til hvert fagområde i vores database. Således kan vi uproblematisk opfylde dine oversættelsesønsker: Om det så drejer sig om oversættelse af bøger, kontrakter, avisartikler, finansrapporter, brugsanvisninger eller den daglige korrespondance med din forretningspartner. Forhør dig om de nøjagtige betingelser hos vore Project Managers. Yderligere sprogkombinationer i sammenhæng med bengalske oversættelser meddeler vi dig også gerne telefonisk eller pr. e-mail.

Professionelle oversættere Bengalsk

Vores oversættelsesbureau råder over egnede oversættere til alle dine oversættelser til og fra bengalsk. Vi anvender de bedste oversættere og tolke, så din tekst bliver professionelt oversat. Jo mere erfaren oversætteren er, desto mere effektivt bliver resultatet af din oversættelse. Vores oversætteres mål er at oversætte tekstens indhold i en relevant stil og derved inddrage særlige faktorer, sprogets særpræg og dine specifikke ønsker. Hvis du samarbejder med os, bliver din oversættelse til et kvalitetsprodukt!

Oversættelser kan hurtigt mislykkes, hvis oversætteren er dårligt uddannet eller ikke har nok erfaring. Vi benytter udelukkende modersmålsoversættere, der har perfekte bengalske sprogkundskaber. Således garanterer vi, at din oversættelse er af den højeste kvalitet. Send dine oversættelsesopgaver videre til os – så kan du forvente professionelle resultater!

Bengali: Sprogets historie

Bengalsk stammer fra de østlige indiske sprog i det indiske subkontinent.

Det lokale apabramsa sprog i denne region – Purvi apabramsa eller apabramsa abahatta – har efterhånden udviklet sig til de regionale dialekter. Disse deler sig op i tre grupper:

  • Biharisprog
  • Oriyasprog
  • Bengalsk-Assamesisk sprog

Vi tilbyder oversættelser til og fra Bengali.

Før, mellem- og nybengalsk

Det er almindeligt at udpege tre perioder i historien bag det bengalske sprog:

  • Førbengalsk (900 -1400 e.Kr.)
  • Mellembengalsk (1400-1800 AD)
  • Nybengalsk (siden 1800 e.Kr.)

Sproget blev udviklet fra forskellige verber og pronominer i disse perioder.

Sanskrit

Under den mellembengalske periode blev bengalisproget mere påvirket af sanskrit. Bengali har opretholdt en høj grad af sanskrit ordforrådet, mens hindi, f.eks., var mere påvirket af arabisk og persisk.

Kontakt os

Kontakt os i dag, og vi vil drøfte sammen med dig, hvordan vi kan hjælpe dig på den bedste måde.

Vi ser frem til at samarbejde med dig!