Danmark

Oversættelse til bulgarsk

Udvidelsen mod Østeuropa kan mærkes og vi oplever et stigende antal af forespørgsler på oversættelser til bulgarsk, tjekkisk og rumænsk. Hos os er at vi altid opmærksom på udbud og efterspørgsel. Derfor har vi udvidet vores stab af freelanceoversættere, som udfører oversættelser til de mindre sprog, som eksempelvis bulgarsk.  Prisen for en oversættelse til bulgarsk er forholdsvis lav, da vi har aftalt gode tariffer med vores oversættere. Dette har en stor betydning for dig som kunde, hvis du har planer om at eksportere dine varer eller services til det bulgarske marked.

Vi tilbyder også oversættelser fra bulgarsk til andre sprog. Eks. til: Engelsk dansk, tjekkisk og russisk. Ønsker du at modtage et tilbud fra os, bedes du venligst sende en e-mail med din tekst. Ønsker du et endnu hurtigere tilbud, kan du ringe til os og en vores Project Managers kan oplyse dig om den nøjagtige pris og leveringstid.

Bulgarsk sproghistorie

Bulgarsk har nogle syntaktiske funktioner, som adskiller det fra de fleste andre slaviske sprog. Sproget anvender præpositioner i stedet for kasusbøjninger.

Det betyder, at ordstilling ikke er særlig nemt. Især også infinitiv erstattes af ledsætninger.

Vi har de sprogkundskaber, der er nødvendige for en korrekt oversættelse fra engelsk til bulgarsk.

Bulgarske perioder

Det bulgarske sprogs historie kan opdeles i fire perioder:

  • Forhistorisk periode – fra slaverne bevæger sig i Balkan, indtil slutningen af 800-tallet
  • Før bulgarsk- fra slutningen af 800 tallet til år 1000
  • Mellem bulgarsk – fra 1100-tallet til 1400-tallet
  • Ny bulgarsk – fra 1500-tallet og fremefter

Før bulgarsk var det første skriftlige sprog. Det kan beskrives som et meget syntetisk sprog med et omfattende bøjningssystem. Sproget er genkendt i en række håndskrifter fra slutningen af 900 tallet og i begyndelsen af år 1000.

Bulgarsk- træk og kendetegn

Bulgarsk adskiller sig meget fra andre slaviske sprog, på flere forskellige måder. Nogle specifikke træk og egenskaber i det bulgarske sprog er:

– Afskaffelse af navneords bøjning

– Udvikling af bestemt artikel knyttes på navneordet som endelse

– Infinitiv udsagnsordet mangler

Oversættelse fra dansk til bulgarsk

Bulgarien har en lang tradition for fremstilling. Institutioner og uddannelse bliver gradvist bedre og lønomkostninger er lave i sammenligning med andre europæiske lande.

De forretningsmæssige muligheder er derfor store for danske teknologivirksomheder. Vi har den tekniske oversætter, som du søger. Lad os gøre, hvad vi gør bedst, så du kan fokusere på det du bedst gør!

Oversættere i Bulgarien og på Balkan

Vores oversættelsesbureau har ikke kun ekspertise i Bulgarien, men også i andre Balkanlande.

Vores oversættere befinder sig i Moldova, Rumænien, Makedonien, og i mange mindretals områder, hvor bulgarsk også tales.

Dine (tekniske) tekster bliver oversat til bulgarsk af nøje udvalgte oversættere. Vores oversættere er veluddannede med tidligere erfaring i tekniske oversættelser, hvilket sikrer dig at du får en oversættelse af bedste kvalitet.

Forretningsoversættelse fra dansk til bulgarsk

Teknologiske virksomheder i Bulgarien er primært koncentreret omkring de større byer og langs de vigtigste veje. Ligesom i andre lande, findes der herunder underleverandører i de større selskaber.

Med en lovende fremtid for erhvervsmarkedet i Bulgarien er der også stigende efterspørgsel efter oversættelser. Vores kunder kommer ofte tilbage med den begrundelse, at vi er af høj kvalitet og kan levere hurtigt.

Oversættelse fra engelsk til bulgarsk

Bulgarsk har nogle syntaktiske funktioner, hvilket gør at sproget adskiller sig fra de fleste andre slaviske sprog. Man gør brug af kasusbøjning i stedet for præpositioner.

Det betyder, at ordstillingsbrug ikke er så enkelt. Også infinitiv erstattes af ledsætninger.

Vi har de sprogkundskaber, der er nødvendige for en korrekt oversættelse fra engelsk til bulgarsk.

Bulgarske oversættere

Vores oversættelsesbureau tilbyder oversættelse fra engelsk til bulgarsk. Vi har bulgarske oversættere i Bulgarien, men også i andre Balkanlande, sproget er tilgængeligt.

Oversætterne har et glimrende kendskab til kildesproget og i oversættelsens fagområde. Det er en garanti du får hos os!

Teknisk oversættelse fra engelsk til bulgarsk

De bulgarske tekniske virksomheder er en voksende del af den nationale økonomi, og der er en lys fremtid. Vi er glade for at kunne hjælpe dig med at oversætte dine engelske business tekster til bulgarsk.

Brancher, hvor der især er forretningsmuligheder i Bulgarien er:

  • Hvidevarer (bygget i vid udstrækning med hjælp af udenlandske investeringer)
  • Maskiner
  • Elektronik
  • Skibsbygning og metalprodukt industri

Vi har ekspertise inden for alle markedsområder og kan håndtere både simple og avancerede tekster.

Fordelagtigt tilbud

Mail dine engelske dokumenter som vedhæftede filer til os. Vi analyserer materialet og vil vende tilbage med et pristilbud så hurtigt som muligt. Ring og vi fortæller dig mere om de særlige tilbud, vi har.