Danmark

Garanteret kvalitet. Kompetente oversættere. Nemt forløb.

Sørg for, at du også repræsenterer dine klienter og mandanter på bedste vis uden for landets grænser ved hjælp af pålideligt oversatte certifikater, kontrakter og patenter. Vi hjælper dig hurtigt og kompetent. Og du? Du kan koncentrere dig om din juridiske ekspertise.

Indhent et tilbud nu

Juridiske oversættelser til virksomhedskonsulenter, revisorer, notarer, advokatkontorer og relocation-firmaer

Som virksomhedskonsulent, revisorer eller advokat håndterer du vigtige dokumenter hver dag. Du skal kunne stole på, at indholdet er korrekt og overholder de lovmæssige krav. Det forstår vi godt. Derfor bearbejder vi oversættelsen af dine juridiske tekster, patenter og certifikater med største omhu og samarbejder udelukkende med højt kvalificerede oversættere med speciale i jura.

Du kan stole på os. Hurtigoversætter er et oversættelsesbureau certificeret i henhold til ISO9001 og arbejder i overensstemmelse med ISO17100. Din fordel? Alle dine juridiske oversættelser er i førsteklasses kvalitet. Det garanterer vi.

Når du vælger Hurtigoversætter, kan du nyde godt af…

 • et nemt projektforløb
 • kompetente oversættere med speciale i jura
 • fire-øjne-princippet til kvalitetssikring
 • sikker håndtering af dine følsomme data
 • tydelig kommunikation

Interesseret? Så kontakt os allerede i dag. Vores projektteams i Danmark hjælper dig gerne.

Indhent et tilbud nu

Hurtig oversættelse af dine presserende Højt kvalificerede oversættere med speciale i jura: Pålidelige. Fortrolige. Korrekte.

I forbindelse med oversættelse af kontrakter, patienter og certifikater skal hver eneste detalje være korrekt. Fejl må ikke overses. Og de juridiske fagudtryk skal ligeledes være korrekte.

Få derfor dine juridiske tekster oversat af vores erfarne, omhyggeligt udvalgte og testede oversættere med speciale i jura, som…

✅ oversætter til deres modersmål.

✅ er uddannede til at lave juridiske oversættelser.

✅ til dels har læst jura eller

✅ endda er uddannede advokater.

Dermed har de et indgående kendskab til de juridiske fagudtryk og det pågældende retssystem. De underskriver naturligvis også en fortrolighedserklæring. Derved kan du altid føle dig sikker hos os.

Vi hjælper dig også gerne med bekræftede oversættelser af certifikater og eksamensbeviser fra dine mandanter til dansk og fra dansk til andre sprog – herunder med Apostille ved behov.

Hvis det ønskes, må du gerne udvælge en fast oversætter fra vores liste, der indeholder cirka 100 nøje udvalgte sprogeksperter, til alle dine projekter.

Upåklagelige patentoversættelser

Repræsenterer du et advokatkontor og har brug for patentoversættelser til dine udenlandske mandanter? Her er branchekendskab og præcision meget vigtigt. Og det er præcis dét, som Hurtigoversætter tilbyder.

Sammen med os opfylder du ikke kun alle retsmæssige krav, såsom den særlige nummerering af hver linje, på bedste vis. Du kan også garantere din mandant et teknisk branchekendskab. Disse oversættelser laves kun af oversættere med speciale i tekniske oversættelser, som har kendskab til den pågældende materialetype, og som tit endda har arbejdserfaring som ingeniør.

Juridiske oversættelser – hvor sikkerhed og databeskyttelse tæller

Mange juridiske oversættelser – herunder især inden for strafferet og retsforfølgelse – skal behandles yderst fortroligt. I forbindelse med oversættelse af WhatsApp-beskeder eller chats, som udgør en del af en retssag, står oversætterne over for nogle helt særlige udfordringer.

På forespørgsel tilbyder vi dig en fortrolighedsaftale, og vores ISO-certificering er din garanti for, at dine fortrolige dokumenter beskyttes korrekt. Vi garanterer dig…

 • overholdelse af gennemtestede retningslinjer for kvalitetsstyring
 • kontrol af alle oversættelser ved hjælp af moderne CAT- og QM-værktøjer
 • fejlfrie oversættelser ved hjælp af fire-øjne-princippet
Indhent et tilbud nu

Juridiske oversættelser til relocation-firmaer

Hos relocation-firmaer er certifikater på forskellige sprog en del af hverdagen. Inden en virksomhed må beskæftige udenlandske medarbejdere, skal

 • udenlandske eksamensbeviser,
 • vielsesattester,
 • dåbsattester og
 • andre civilstandsattester

oversættes og bekræftes. Hurtigoversætter afvikler hver uge 10-20 af denne slags oversættelsesopgaver. Vi oversætter mange certifikater fra ukrainsk, kinesisk og engelsk til dansk og tilbyder herudover også mange andre sprogkombinationer. Du kan trygt få os til at oversætte dine certifikater.

Udfordringerne bag juridiske oversættelser

Når man for første gang har brug for en juridisk oversættelse, føler man sig tit overvældet. Denne oversættelsestype er meget alsidig og ligger under for mange krav. Her kommer et overblik over de tre vigtigste udfordringer og misforståelser.

1. Forskellige retsmæssige fagområder – et eget juridisk fagsprog

Inden for retsvæsenet er der forskellige fagområder, for eksempel:

 • Arbejdsret
 • Arveret
 • Europæisk ret
 • Selskabsret
 • Erstatningsret
 • Patentret og
 • dermed tilhørende områder såsom finans og medicin.

Hvert område har sit helt eget juridiske fagsprog. Derfor er det vigtigt, at juridiske dokumenter oversættes professionelt, og under hensyntagen til en passende juridisk terminologi af dertil uddannede fagoversættere, der er gode til deres håndværk.

2. Absolut præcision – ingen plads til fortolkninger

Eftersom der ikke er plads til fortolkninger i juridiske oversættelser, skal hver tekst oversættes helt præcist fra kilde- til målsproget. Valget af den rette fagterminologi spiller ligeledes en afgørende rolle.

Hvis kunden ønsker det, opretter vi gerne en ordliste med foretrukne begreber for at sørge for de rette formuleringer til ethvert projekt.

3. Tilpasning til en anden retsorden – hvad betyder det?

Generelt set foretages ingen tilpasning til den fremmedsprogede retsorden i forbindelse med en juridisk oversættelse. Hvis du for eksempel får oversat dine handelsbetingelser fra dansk til engelsk, er det stadig originalversionen, der er lovmæssigt bindende. I dette tilfælde har oversættelsen hovedsageligt til formål at formidle informationer på et andet sprog. Oversættelsen er ikke retssikker.

Hvis den juridiske oversættelse skal tilpasses til en anden retsorden, skal en advokat på fagområdet gøre dette.

”Vi har tillid til samarbejdet med Hurtigoversætter.”

I forbindelse med juridiske oversættelser er diskretion, omhyggelighed og hurtighed yderst vigtigt. Når du vælger en oversættelsesudbyder, skal du være sikker på, at…

 • oversætterne kender til de påkrævede fagudtryk.
 • de oversatte tekster er korrekte.
 • oversættelserne kan leveres hurtigt ved behov.

Hurtigoversætter overtager gerne denne opgave, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning – nemlig at rådgive dine klienter og mandanter.

Indhent et tilbud nu

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hvornår har jeg brug for en juridisk oversættelse?

Du har brug for en juridisk oversættelse til oversættelse af kontrakter, patenter, certifikater og andre officielle dokumenter. Disse dokumenter indeholder ofte følsomme data og skal oversættes diskret, fortroligt og korrekt af dertil uddannede oversættere med speciale i jura.

Hvor lang tid tager det at få lavet en juridisk oversættelse?

Det afhænger af, hvor langt dit dokument er. En professionel oversætter med speciale i jura oversætter i gennemsnit 2.000 ord pr. dag. Herefter skal en anden person korrekturlæse oversættelsen. På vores pristilbudsside kan du uploade dit dokument og modtage den beregnede leveringsdato og et pristilbud inden for et par minutter.

Hvordan kan jeg bestille en sikker juridisk oversættelse?

Juridiske oversættelser må kun laves af dertil uddannede retsoversættere med yderligere specialisering på området. Du kan enten søge efter en fagoversætter på en portal såsom https://translatorforeningen.dk/, eller du kan give opgaven til en pålidelig oversættelsesudbyder. Sørg for, at firmaet er certificeret i henhold til ISO9001 og arbejder i overensstemmelse med ISO17100.

Hvad koster en juridisk oversættelse?

Juridiske oversættelser afregnes som regel på baggrund af antal ord i kildedokumentet, den ønskede sprogkombination og leveringsdatoen. Certifikater afregnes som regel med en fast pris eller en minimumspris. For at modtage et konkret tilbud bedes du uploade dit dokument på vores pristilbudsside  og vælge et kildesprog, området ”jura” og et målsprog. Derefter viser vores værktøj straks nogle forskellige tidsfrister og den tilhørende pris.

Kan jeg få scannede certifikater oversat?

Naturligvis. Vores oversættere med speciale i jura oversætter dit scannede certifikat og sætter layoutet bag originaldokumentet op i et tekstbearbejdningsprogram. En bekræftet oversættelse er ligeledes altid hæftet sammen med en kopi af det scannede dokument, så man kan se, at oversættelsen og kildeteksten hører sammen.

Jeg skal bruge en oversættelse af et certifikat eller et juridisk dokument meget snart. Kan I levere inden for et par dage?

Naturligvis. Upload dit dokument på vores pristilbudsside og vælg et kildesprog, området ”jura” og et målsprog. Derefter viser vores værktøj straks nogle forskellige tidsfrister og den tilhørende pris. Hvis du har meget travlt, kan du også ringe til os på +45 8874 4937 (København) eller +45 78 77 50 37 (Århus). Hvis du ringer fra Danmark, skal du ringe uden landekode: 88 74 49 37 eller 78 77 50 37.

Vi har brug for en bekræftet oversættelse. Hvordan fungerer det?

Vores autorisede oversættere i Danmark kan udfærdige bekræftede oversættelser til firmakunder, herunder med Apostille ved behov. Upload dit dokument direkte på vores pristilbudsside eller send det til os via e-mail: info@hurtigoversaetter.dk

Har du brug for førsteklasses oversættelse af dine kontrakter eller brochurer i ejendomsbranchen? Har du brug for førsteklasses juridiske oversættelser? Hurtigoversætter har kontorer i Danmark og har i mere end 20 år været en foretrukken partner for kendte virksomhedskonsulenter, revisorer, advokatkontorer, notarer og relocation-firmaer.

Indhent et tilbud nu

Juridisk oversættelsesbureau

Vi oversætter regelmæssigt følgende juridiske dokumenter:

 • Patentregistreringer
 • Civilstandsattester
 • Bekræftede oversættelser af eksamensbeviser
 • Retsdomme og retsafgørelser
 • Fortrolighedsaftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Forretningsplaner
 • Ansættelseskontrakter
 • Godtgørelsesspecifikationer og årsregnskaber
 • Sygejournaler
 • GDPR-dokumentation