Danmark

Garanteret kvalitet. Kompetente oversættere. Nemt forløb.

Når det drejer sig om menneskers sundhed, kan fejl ikke tolereres. Det forstår vi godt. Derfor oversætter vi dine medicinske dokumenter præcist og omhyggeligt. Garanteret.

Indhent et tilbud nu

Medicinske oversættelser til MedTech, farmaindustrien og Lifescience

Hvis du er specialist inden for MedTech, farmaindustrien eller Lifescience, har du et særligt stort ansvar, for patienterne har tillid til dig i forhold til deres vigtige sundhedstemaer.

Brugeren af dine produkter skal kunne stole på, at indlægssedler,

brugsanvisninger til medicintekniske produkter og informationsbrochurer indeholder korrekte oplysninger. På dette område tolereres ingen fejl.

Det forstår vi godt. Derfor bearbejder vi oversættelsen af dine medicinske, medicintekniske og farmaceutiske dokumenter med største omhu, og disse oversættelser laves udelukkende af højt kvalificerede oversættere med speciale i medicinalbranchen.

Stol på os. Hurtigoversætter er et oversættelsesbureau certificeret i henhold til . Din fordel? Alle dine medicinske oversættelser er i førsteklasses kvalitet. Garanteret.

Når du vælger Hurtigoversætter, kan du nyde godt af…

 • et nemt projektforløb
 • kompetente oversættere med speciale i medicinalbranchen
 • fire-øjne-princippet til kvalitetssikring
 • sikker håndtering af dine følsomme data
 • tydelig kommunikation

Interesseret? Så kontakt os allerede i dag. Vores projektteams i Danmark hjælper dig gerne.

Indhent et tilbud nu

Medicinske oversættelser til MedTech-producenter

Vil du gerne erobre de udenlandske markeder? Vi hjælper dig gerne. Men der er en del faktorer at tage hensyn til, når du introducerer dine medicintekniske produkter i andre lande. For eksempel foreskriver EU-direktiv 2017/745 om medicinsk udstyr ligeledes oversættelser for hvert målmarked.

Vi hjælper dig gerne med den medicintekniske oversættelse af din produktdokumentation til flere sprog – i førsteklasses kvalitet, i henhold til standardiserede metoder og naturligvis med levering til tiden.

Højt kvalificerede oversættere med speciale i medicinalbranchen: Pålideligt. Fortroligt. Korrekt.

I forbindelse med oversættelse af lægerapporter og journaler, informationsbrochurer til patienterne, indlægssedler og kliniske studier skal hver eneste detalje være korrekt – herunder især de medicinske fagudtryk.

Få derfor dine medicinske, medicintekniske og farmaceutiske tekster oversat af vores erfarne, omhyggeligt udvalgte og testede oversættere med speciale i medicinalbranchen, som …

✅ oversætter til deres modersmål.

✅ er uddannede til at lave medicinske oversættelser.

✅ til dels har læst medicin eller

✅ har en uddannelse inden for sundhedspleje.

Dermed har de et dybdegående kendskab til fagudtrykkene i medicinalbranchen. De underskriver naturligvis også en fortrolighedserklæring. Dermed kan du altid føle dig sikker hos os.

Hvis det ønskes, må du gerne udvælge en fast oversætter fra vores liste, der indeholder cirka 200 nøje udvalgte sprogeksperter med speciale i medicinalbranchen, til alle dine projekter.

Medicinske oversættelser af lægerapporter

Repræsenterer du et sygehus eller en udbyder af patientadministration og har brug for oversættelser af lægerapporter eller samtykkeerklæringer fra udenlandske patienter? Her er branchekendskab og præcision meget vigtigt. Og det er præcis dét, som Hurtigoversætter tilbyder.

Disse oversættelser laves kun af erfarne oversættere med speciale i medicinalbranchen, som har kendskab til den pågældende materialetype, og som tit endda har arbejdserfaring som plejepersonale eller læge.

Ved behov hjælper vi dig ligeledes med bekræftede oversættelser af medicinske dokumenter fra dine patienter i forbindelse med forsikrings- eller retssager.

Indhent et tilbud nu

”Vi har tillid til samarbejdet med Hurtigoversætter.”

Medicinske, medicintekniske og farmaceutiske oversættelser kræver diskretion, omhyggelighed og hurtighed. Når du vælger en oversættelsesudbyder, skal du være sikker på, at…

 • oversætterne kender til de påkrævede fagudtryk.
 • de oversatte tekster er korrekte.
 • oversættelserne kan leveres hurtigt ved behov.

Hurtigoversætter overtager gerne denne opgave, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning – nemlig at pleje dine patienter.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hvad er en medicinsk oversættelse?

Begrebet medicinsk oversættelse er betegnelsen for oversættelse af dokumenter og materialer i sundhedssektoren, såsom informationsbrochurer og samtykkeerklæringer til patienterne, lægerapporter og journaler, brugsanvisninger til medicintekniske produkter, indlægssedler osv.
 
De indeholder ofte følsomme data og skal oversættes præcist og fejlfrit ved hjælp af den rette terminologi af dertil uddannede oversættere med speciale i medicinalbranchen.

Hvor lang tid tager det at få lavet en medicinsk oversættelse?

Det afhænger af, hvor langt dit dokument er. En professionel oversætter med speciale i medicinalbranchen oversætter i gennemsnit 2.000 ord pr. dag. Herefter skal en anden person korrekturlæse oversættelsen. På vores pristilbudsside kan du uploade dit dokument og modtage den beregnede leveringsdato og et pristilbud inden for et par minutter.

Hvordan kan jeg bestille en sikker medicinsk oversættelse?

Medicinske oversættelser må kun laves af dertil uddannede oversættere med yderligere specialisering på området. Du kan enten søge efter en fagoversætter på en portal såsom https://translatorforeningen.dk/, eller du kan give opgaven til en pålidelig oversættelsesudbyder. Sørg for, at firmaet er certificeret i henhold til ISO9001 og arbejder i overensstemmelse med ISO17100.

Hvad koster en medicinsk oversættelse?

Medicinske oversættelser afregnes som regel på baggrund af antal ord i kildedokumentet, den ønskede sprogkombination og leveringsdatoen. For at modtage et konkret tilbud bedes du uploade dit dokument på vores pristilbudsside  og vælge et kildesprog, området ”medicin” og et målsprog. Derefter viser vores værktøj straks nogle forskellige tidsfrister og den tilhørende pris.

Hvordan bestiller jeg en oversættelse af et medicinsk dokument, som jeg skal bruge meget hurtigt?

Upload dit dokument på vores pristilbudsside og vælg et kildesprog, området ”medicin” og et målsprog. Derefter viser vores værktøj straks nogle forskellige tidsfrister og den tilhørende pris. Hvis du har meget travlt, kan du også ringe til os på +45 8874 4937 (København) eller +45 78 77 50 37 (Århus). Hvis du ringer fra Danmark, skal du ringe uden landekode: 88 74 49 37 eller 78 77 50 37.

Vi har brug for en bekræftet medicinsk oversættelse. Hvordan fungerer det?

Vores autorisede oversættere i Danmark kan udfærdige bekræftede oversættelser til firmakunder. Upload dit dokument direkte på vores pristilbudsside eller send det til os via e-mail: info@hurtigoversaetter.dk

Hvilke sprogkombinationer kan Hurtigoversætter tilbyde til medicinske oversættelser?

Vi oversætter hovedsageligt lægerapporter for danske sygehuse og udbydere af patientadministration fra dansk til engelsk. Herudover kan vi ligeledes oversætte medicinske, medicintekniske og farmaceutiske dokumenter med mange andre sprogkombinationer.

Har du brug for førsteklasses medicinske, medicintekniske eller farmaceutiske oversættelser? Hurtigoversætter har kontorer i Danmark og har i mere end 20 år været en foretrukken partner for kendte MedTech-producenter samt farma- og Lifescience-virksomheder.

Indhent et tilbud nu

medicinske-oversaettelser

Vi oversætter gerne følgende materialer inden for medicinalbranchen:

 • Informationsbrochurer til patienterne
 • Samtykkeerklæringer til patienterne
 • Lægerapporter og journaler
 • Produktbeskrivelser
 • Diagnostiske dokumenter
 • Medicinsk software
 • Informationsmaterialer
 • Brugsanvisninger
 • Kliniske studier
 • Emballagetekster og mærkninger
 • Marketingmaterialer